!!! TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 !!!

Naszym celem jest przekazanie dzieciom wiedzy o otaczającym ich świecie i przygotowanie do życia w nim.

Tworzymy warunki sprzyjające rozwijaniu samodzielności oraz niezależności gdyż ważne jest dla nas, by dzieci po zakończeniu edukacji przedszkolnej miały poczucie własnej wartości i wierzyły we własne siły. Chcemy by dzieci nie bały się wyzwań, jakie stawia przed nimi świat dlatego skupiamy się na indywidualnym podejściu do możliwości i zainteresowań każdego z  nich.

Nauczyciel towarzyszy dzieciom, wspiera ich rozwój, zachęca do działania i uważnie słucha ich potrzeb. Jednocześnie daje im przestrzeń do swobodnej pracy i dokonywania wyborów. Poprzez wnikliwą obserwację dzieci, dostosowuje pracę z materiałem montessoriańskim tak, by była odpowiedzią na ich potrzeby rozwojowe.
Pracujemy nad tym, aby członkowie społeczności przedszkolnej przebywali w atmosferze  zrozumienia, szacunku i odpowiedzialności za siebie i innych. 

Nasze przedszkole jest miejscem bezpiecznym i ciepłym, w którym każdy otwarcie dzieli się swoimi radościami i smutkami, bo wie że zawsze zostanie wysłuchany.
 

Sopot

Al. Niepodległości 735/1

tel +48 660 661 177

biuro@casamia-montessori.pl